« February 2023 »
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28
You are not logged in. Log in


 
 
Obshestvo IRAS Novosti Iskusstva - Art News
Saturday, 27 September 2008
IRAS Novosti - Haifa and Northern Israel
Topic: IRAS ISRAEL NORTH

REMINDER

Haifa and Northern Israel

have their own news :

IRAS Novosti - Haifa and Northern Israel


Posted by obshestvo-iras at 6:48 AM EDT
Post Comment | Permalink
Saturday, 12 April 2008
Israeli-Russian Authors - Obshestvo IRAS - Haifa : WELCOME
Topic: IRAS ISRAEL NORTH
IRAS ISRAEL NORTH

Israeli-Russian Authors - Obshestvo IRAS - Haifa : WELCOME ! 

Veksler Inna, Vernikova Bella, Martinova Tatiana,Volkova Natalia, Gammer Yefim, Geller Michail, Yerukhimovich Bela, Znakovsky Lubov, Korneeva Olga, Staniv Elena, Chechelnitsky Paulina, Shkolnikova Severina, Shmygina Elena (Chelyabinsk.Russia)

Sincerely,Irene Yavchunovsky,

Obshestvo IRAS - Israel-North

Northern Regional Branch - Haifa 

http://www.obshestvo-iras.org/haifa

 


Posted by obshestvo-iras at 3:57 PM EDT
Post Comment | Permalink

Newer | Latest | Older